About

avatar

Kajame

Developer

แนะนำตัวกันก่อนนะครับ ผมชื่อ อิสราพงษ์ สังฆะมงคลกิจ (กาเจมส์)

เว็บนี้จะรวบรวมบทความที่มาจากประสบการณ์ส่วนตัว บทความนี้ในนี้จะเป็นบทความที่หลากหลาย แต่หลัก ๆ ก็เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเน้อครับ

แล้วแต่ความสนใจในแต่ละเวลานั้น ๆ

ถ้าบทความไหนมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยล่วงหน้าเลยนะครับ