Mongodb

เรียนรู้การใช้งาน migrate-mongo
Published on

บทความนี้จะเขียนเกี่ยวกับการใช้งาน migrate-mongo เพื่อ migrate database เป็นแบบใหม่ที่ต้องการ เช่น ต้องการเพิ่ม collection user โดยดูข้อมูลจาก collection อื่น เป็นต้น วิธีทำอย่างไรสามารถเข้าไปอ่านได้ในบทความเลยครับ

MongoDB testing
Published on

มาต่อกันในเรื่องของ Test กันต่อดีกว่าครับ วันนี้จะเป็นการเขียน Test เกี่ยวกับ Mongo DB บ้างครับ จะเขียนอะไรยังไง อ่านต่อได้ในบทความเลยครับ

Backup ข้อมูล MongoDB โดยใช้ mongo docker image
Published on

มาต่อกันที่บทความเกี่ยวกับ MongoDB กันต่ออีกหน่อยดีกว่าครับ บทความนี้จะมาเขียนเกี่ยวกับวิธี Backup ข้อมูลใน MongoDB แต่เราไม่อยากติดตั้ง mongo cli ในเครื่อง แต่เราอยาก Backup ข้อมูลของ MongoDB เราจะทำยังไงดี ?