Pdf

ทำ API ให้แสดงไฟล์ PDF บน Express
Published on

อันยองฮาเซโยววว สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่านเน้อครับ วันนี้เจมส์จะมาเขียนเกี่ยวกับการทำ API ให้แสดงผลเป็น PDF (PDF อันนี้เราอาจจะเรียกจากไฟล์ หรือเรียกจากอีก API นึงก็ได้ครับ) พอดีเจมส์ได้ทำเรียกผ่าน API คือที่บริษัทมี Service ที่ Response ข้อมูลเป็น PDF ออกมา แต่ในบทความนี้เจมส์จะใช้ axios get จากไฟล์ PDF ใน AWS มาแสดงครับ