I18next

ทำสองภาษาใน Next.js ที่เป็น App directory
Published on

บทความวันนี้เจมส์จะมาเขียนเกี่ยวกับทำเปลี่ยนภาษาของ Next.js แบบที่เป็น App directory โดยใช้ i18next ครับ อยากรู้ว่าจะทำอย่างไรเข้ามาอ่านในบทความได้เลยเน้อครับ