Nextjs

ทำสองภาษาใน Next.js ที่เป็น App directory
Published on

บทความวันนี้เจมส์จะมาเขียนเกี่ยวกับทำเปลี่ยนภาษาของ Next.js แบบที่เป็น App directory โดยใช้ i18next ครับ อยากรู้ว่าจะทำอย่างไรเข้ามาอ่านในบทความได้เลยเน้อครับ

Published on

บทความนี้จะเขียนเกี่ยวกับการ Custom Font สำหรับโปรเจค Next.js โดยใช้ @next/font กันดีกว่า ถือว่าลอง Feature ใหม่ของ Next.js Version 13 แต่เห็นว่ายังเป็น Beta อยู่นะครับ